O nás

Prováděné výkony

Vyšetření dioprických vad u dětí i dospělých

Vyšetření a léčba šilhání a tupozrakosti u dětí

Průplach slzných cest u novorozenců

Vyšetření předního a zadního segmentu oka (šedý zákal, oční pozadí)

Vyšetření zorného pole

Měření nitroočního tlaku a tloušťky rohovky

Vstupní prohlídky pro zaměstnavatele

Posouzení schopnosti řízení motorových vozidel

Pravidelné sledování zdravotního stavu u pacientů s chronickým očním onemocněním (glakom, hypertenze, diabetes)